# ชื่อหน่วย จำนวนแฟ้มที่ตรวจ วันเวลา CC ประวัติ ตรวจร่างกาย คำวินิจฉัย การรักษา
1เมืองขอนแก่น26393.5478.5247.4037.5564.1669.63
2บ้านฝาง6792.5450.7538.3127.2464.5560.08
3พระยืน4119.5180.4931.7128.0567.0771.34
4หนองเรือ11794.0284.6247.8645.9470.3062.39
5ชุมแพ12493.5576.2170.1667.5452.8269.38
6สีชมพู10855.5683.3328.0934.7260.8869.23
7น้ำพอง11635.3479.3125.5732.1150.6561.82
8อุบลรัตน์3748.6545.950.0017.5747.9731.76
9กระนวน8289.0282.3258.1344.5175.0052.44
10บ้านไผ่12689.6880.1626.7243.0659.5263.13
11เปือยน้อย23100.0080.430.0034.7860.8763.04
12พล117100.0094.0282.0593.1692.7470.94
13แวงใหญ่30100.0078.3311.1132.5062.5065.00
14แวงน้อย5068.0079.0040.0041.0040.5059.50
15หนองสองห้อง10598.1087.1450.1645.4878.8167.86
16ภูเวียง8743.6872.4121.0722.4135.9252.98
17มัญจาคีรี10392.2394.6681.8863.8389.8174.27
18ชนบท9634.3883.3362.1541.4186.7267.97
19เขาสวนกวาง4219.0586.9021.4337.5052.9858.33
20ภูผาม่าน52100.0090.3859.6264.9082.2174.00
21ซำสูง4047.5095.0062.5045.0051.8867.76
22โคกโพธิ์ไชย3396.9793.9461.6255.3075.0068.94
23หนองนาคำ3268.7568.7540.6339.0647.6658.59
24บ้านแฮด4027.5073.7532.5026.2562.5063.75
25โนนศิลา36100.0079.1710.1919.4442.3641.18
26เวียงเก่า1553.3383.3331.1123.3338.3348.33