# ชื่อหน่วย จำนวนICD10 จำนวนICD10ที่ตรวจ Y A B C D E F G H
15610
2เมืองขอนแก่น32370
3บ้านฝาง4880
4พระยืน3800
5หนองเรือ11580
6ชุมแพ11670
7สีชมพู11190
8น้ำพอง12150
9อุบลรัตน์6190
10กระนวน8290
11บ้านไผ่12150
12เปือยน้อย2690
13พล9520
14แวงใหญ่3610
15แวงน้อย4320
16หนองสองห้อง8090
17ภูเวียง7430
18มัญจาคีรี86610.000.000.000.000.000.000.000.000.00
19ชนบท6630
20เขาสวนกวาง3040
21ภูผาม่าน3600
22ซำสูง4490
23โคกโพธิ์ไชย3100
24หนองนาคำ4380
25บ้านแฮด5290
26โนนศิลา3000
27เวียงเก่า1520
สัญลักษณ์ Y : ให้รหัสถูกต้อง
สัญลักษณ์ A : ให้รหัสโรคผิดพลาด
สัญลักษณ์ B : มีรหัสโรคทั้งๆที่ไม่มีคําวินิจฉัยโรคในบันทึก
สัญลักษณ์ C : รหัสเป็นรหัสด้อยคุณภาพ โดยมีสาเหตุมาจากคําวินิจฉัยโรคที่ด้อยคุณภาพ
สัญลักษณ์ D : รหัสมีตัวเลขไม่ครบทุกตําแหน่ง
สัญลักษณ์ E : ใช้สาเหตุภายนอก (V,W,X,Y) เป็นรหัสโรคหลัก
สัญลักษณ์ F : รหัสมีตัวเลขมากเกินไป
สัญลักษณ์ G : ควรมีรหัสนี้แต่รหัสไม่ปรากฏในข้อมูลที่ตรวจสอบ
สัญลักษณ์ H : ไม่ควรมีรหัสนี้แต่มีรหัสในข้อมูลที่ตรวจสอบ